Pengertian Qisas

1.  PENGENALAN
       Qisas secara istilah ialah suatu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah yang wajib dilaksanakan bagi menunaikan hak manusia. Qisas juga bererti “potong” ataupun yang memberi arti bahawa dengan hukuman qisas akan terpotong jenayah itu dan ini terus berlaku di dalam masyarakat.

2.  KESALAHAN YANG MEWAJIBKAN TERJIDINYA QISAS
        Antara kesalahan yang boleh diwajibkan qisas ialah:
   a.         Membunuh orang dengan sengaja.
   b.         Membunuh orang dengan menyerupai sengaja.
   c.         Membunuh orang dengan tersalah.
   d.         Membunuh orang dengan sengaja tetapi tidak membawa kepada kematian.
   e.         Membunuh orang dengan menyerupai sengaja dan tidak membawa kepada kematian.

                 Firman Allah:
Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas (balasan yang seimbang) di dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh.”(al-Baqarah:  178)

3.  PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA
       Membunuh dengan sengaja ialah melakukan pemukulan, penikaman terhadap orang lain dengan sengaja sehingga orang yang kita bunuh membawa kepada kematian yaitu dengan alat yang kebiasaannya membunuh, hukuman jika sebab kesalahan maka dihukum bunuh. Ahli waris yang terbunuh boleh memaafkan hukuman qisas dengan menuntut Si pembunuh membayar diat (gantirugi) dan Si pembunuh wajib membayar ganti rugi.

4.  SYARAT - SYARAT QISAS
       Syarat-syarat boleh dilakukan hukum qisas dengan dua syarat ;
       a.  Pembunuh itu baligh dan berakal. Pembunuh yang belum baligh dan berakal tidak dihukum qisas.
       b.  Pembunuh, bukan bapa, ibu, datuk dan nenek. Mereka ini tidak dikenakan qisas.

5.  PEMBUNUH YANG MERUPAI SENGAJA
         Pembunuhan yang menyerupai sengaja ialah melakukan pemukulan, penikaman dan sebagainya terhadap orang lain dengan sengaja yang dilakukan dengan suatu alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi ketika itu orang yang dipukul itu mati. berdasarkan hukum, Hukumnya tidak dilakukan qisas tetapi pembunuh hendaklah membayar gantirugi (diat yang berat). Di dalam masalah ini pembunuh boleh membayar dengan cara bertangguh dalam masa tiga tahun. Pembayaran pada akhir tiap-tiap tahun dibayar sepertiga. Pembayar dibebankan kepada saudara lelaki pembunuh, anak lelaki bagi saudara lelaki pembunuh, saudara lelaki bagi bapak dan anaknya.

6.  PEMBUNUHAN DENGAN TERSALAH
            Membunuh dengan tersalah ialah memukul, menembak dan sebagainya terhadap sesuatu lalu terkena manusia sehingga mati, hukumnya tidak dilakukan "qisas" tetapi pembunuhan seperti ini hendaklah membayar gantirugi (diat) yang ringan di dalam tempoh tiga tahun, pada akhir tahun dibayar sepertiga dan dibebankan kepada aqilah. Maksud "Aqilah" ialah pewaris yang ditetapkan syarak. ataupun bisa di artikan juga pembunuhan karena kesalahan tanpa direncanakan dan tidak ada maksud membunuh sama sekali. Misalnya, seseorang menembak burung, akan tetapi terkena orang. Kemudian orang itu mati. Hukuman bagi pelaku pembunuhan ini adalah keluarganya wajib membayar denda ringan berupa 100 ekor unta atau seharga unta itu kepada keluarga terbunuh, dan dibayar secara angsur selama tiga tahun.

7.  MELUKAI DENGAN SENGAJA
           Firman Allah:
        Ertinya:  “Dan kami tetapkan atas mereka di dalam kitab itu, bahawasanya jiwa dibalas jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim.(al-Maidah:  45)

       Melukai dengan sengaja dan tidak mematikan hukumnya adalah qisas iaitu orang yang melukai hendaklah dilukainya juga.


8.  HALANGAN PELAKSANAAN HUKUM QISAS

           a.  Para wali telah memberi kemaafan. Firman Allah:
Ertinya:  “Dan pemaafan itu lebih mendekatkan kepada taqwa dan janganlah kamu melupakan kepada keutamaan di antara kamu sekelian.”

           b.  Pembunuh telah kembali ke rahmatullah terlebih dahulu tetapi masih wajib membayar gantirugi (diat) dari harta sepeninggalan.


"Semoga bermamfaat atas sedikitnya ilmu yang saya terapkan ini sobat.."

2 komentar:

  1. sangat akurat sekali ulasannya, terimakasih informasinya
    http://www.kangalip.com/

    ReplyDelete